Må bättre med självmedkänsla
#

Må bättre med självmedkänsla

Brukar du vara hård mot dig själv och ha svårt att visa dig själv samma förståelse du visar andra? Rinner andras komplimanger och positiva kommentarer av dig utan att ge något avtryck?  

Det här programmet är till för dig som vill kunna bemöta din hårda inre röst och träna upp din förmåga att vara mer förstående mot dig själv genom att hitta ett nytt sätt att förhålla dig till dig själv som du mår bättre av på kort och lång sikt. 

Läs mer om upplägget under Fördjupad information.

Så här går programmet till

Programmet är en fyra veckors korttidsbehandling för dig som har mildare psykiska besvär.

  • Din medverkan är kostnadsfri och sker online via videosamtal.
  • Veckodag och tid: Onsdagar kl. 13.00-14.00
  • Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna. Som deltagare kan man samtala och ställa frågor i livechatten under tillfället.
  • Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle.
  • Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.
  • Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program samtidigt, du kan endast delta i ett. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i programmet

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en så kallad screening. Detta görs för att våra behandlare inför uppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista träffen. I samband med detta kan det ibland behövas ett bedömningssamtal för att säkerställa att det här är rätt behandling för dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

För att skydda din rätt till god och kvalitativ vård, så journalförs din medverkan. Därför behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID när du anmält dig. Pratamera.nu är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och hos oss får du psykoterapi på samma nivå som du skulle få på din vårdcentral, d.v.s. på primärvårdsnivå. 

Medverkande
Porträtt bild på Marie Louise Endre Sara Hickey
Marie Louise Endre
leg. psykoterapeut
Sara Hickey
kurator

Du kommer möta Marie Louis Endre, legitimerad psykoterapeut och  Sara Hickey, kurator, som tillsammans håller i träffarna. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Tillfälle 1: Dagens fokus blir vad medkänsla är, hur medkänslan kan riktas mot självet samt hur detta utgör självmedkänsla, vilka beteenden som utmärker självmedkänsla, skillnaden mellan självmedkänsla och självkänsla, hur självmedkänsla uppnår en positiv effekt på välmående, m.m.

Tillfälle 2: Den här gången fokuserar vi på den inre kritikern och hur den inre kritikern utgör källan till självkritik, exempel på strategier som kan användas för att bemöta den inre kritikern, hur man kan skapa distans till självkritik genom att ge kritikern skepnad, m.m.

Tillfälle 3: Nu jobbar vi med kroppens tre känslosystem, hur man utifrån dessa system kan förstå ångest och stress, hur obalans mellan dessa system till viss mån kan förstås utifrån ett evolutionärt perspektiv, m.m.

Tillfälle 4: Dagens fokus är relationen mellan självmedkänsla och olika former av psykisk ohälsa, sambandet mellan själv(med)känsla och välmående, hur själv(med)känsla uppnår sin effekt på välmående, relationen mellan självmedkänsla och mindfulness, m.m.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera screeningformulär.  Du behöver svara så snart du kan så att våra behandlare hinner bedöma vilken grad av besvär varje deltagare har inför uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du kan jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. I samband med detta kan det ibland behövas ett bedömningssamtal för att säkerställa att det här är rätt behandling för dig.  Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs

För att kunna delta på träffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankIDEnligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående program. Detta för att du ska kunna fokusera helt på programmet och hemuppgifterna du får. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Startdatum:
Onsdag den 22/2 kl. 13.00-14.00

De följande träffarna:
1/3, 8/3, 15/3

Plats:
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Se i efterhand:
Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Deltagandet är kostnadsfritt.

DELTA I ETT AV VÅRA PROGRAM ONLINE

Hos oss har du möjlighet att vara med i ett program där du får kunskap och praktiska strategier för att förebygga och hantera nedstämdhet, depression, oro, ångest, svåra känslor, grubbel, ältande och andra former av psykisk ohälsa som hindrar dig i din vardag.

Related Posts