Må bättre med självmedkänsla
#

Brukar du vara hård mot dig själv och ha svårt att visa dig själv samma förståelse du visar andra? Rinner andras komplimanger och positiva kommentarer av dig utan att ge något avtryck?  

Den här gruppen är till för dig som vill kunna bemöta din hårda inre röst och träna upp din förmåga att vara mer förstående mot dig själv genom att hitta ett nytt sätt att förhålla dig till dig själv som du mår bättre av på kort och lång sikt. 

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna. Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.  

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen. 

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

första träffen går vi igenom vad självmedkänsla innebär och hur det skiljer sig från andra begrepp som t.ex. självkänsla och självförtroende. Vi tittar också på vad självmedkänsla inte är.

Under andra träffen fokuserar vi på hur vi kan omfamna vår inre kritiker och vad vi konkret kan göra när den hårda inre rösten gör sig hörd.

Den tredje träffen ägnar vi åt människans känslosystem och konsten att vårda sitt inre. Hur gör man för att ge sig själv vila och återhämtning?

Den fjärde och sista träffen repeterar och sammanfattar vi vad vi har gått igenom under träffarna och tittar på hur vi kan fortsätta träna på självmedkänsla framåt.

Inför träffarna

När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna

Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna

Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Onsdag den 9/2. De andra gruppträffarna är den 16/2, 23/2 och 2/3.

Onsdagar kl. 19.00 – 20.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Porträttbild David NicolaidisDu kommer möta legitimerad psykolog David Nicolaidis,

Porträtt bild på Marie Louise Endrepsykoterapeut Marie-Louise Endre

Sara Hickeyoch kurator Sara Hickey
som tillsammans håller i träffarna.

De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under ”om oss”.

Nästa planerade uppstart av ”Må bättre med självmedkänsla” är onsdag 16/3.
Anmälan öppnar 23/2 på www.pratamera.nu/grupper .

Related Posts