Må bättre med medveten närvaro
#

Må bättre med medveten närvaro

Brukar du fastna i oro och ältande? Känner du att upplevelser och händelser du är med om går dig förbi eftersom du inte är så närvarande som du skulle vilja vara? Att ofrivilligt fastna i tankar är vanligt när man mår psykiskt dåligt, oavsett om man har fått en diagnos eller inte, eller vilken typ av psykisk ohälsa det handlar om. 

I den här gruppen får du hjälp att navigera bland dina tankar, träna upp din ”tankekompass” och hitta nya sätt att vara mer närvarande i det som du tycker är viktigt i ditt liv. Den här gruppen fokuserar alltså inte på ett enskilt eller särskilt tillstånd utan riktar sig till dig som upplever att du alltför ofta och motvilligt fastnar i tankar du inte mår bra av.

Så här går en grupp till

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna. Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. 

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen. 

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Den första träffen ägnar vi åt en introduktion av vad medveten närvaro är, och vad det inte är. Vi tittar också närmare och övar på medveten närvaro där vårt fokus riktas utåt.

Under andra träffen fokuserar och övar vi på medveten närvaro där vårt fokus riktas inåt.

Den tredje träffen ägnar vi åt medveten närvaro, s.k. “loving meditation” och hur det vi säger till oss själva kan påverka oss och hur vi mår.

Under vår fjärde och sista träff sammanfattar vi, och går sedan in på vad mer man själv kan göra för att fortsätta träna på egen hand och vilken vidare hjälp som finns att få.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. 

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Tisdag den 24/5. Övriga träffar är den 31/5, 7/6 och 14/6.

Tisdagar kl. 18.00-19.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Porträttbild David NicolaidisDu kommer möta David Nicolaidis, legitimerad psykolog

Bild på Mathias Anundssonoch Mathias Anundsson, legitimerad psykoterapeut, som tillsammans håller i träffarna.

De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under om oss. 

Nästa planerade uppstart av ”Må bättre med medveten närvaro ” är tisdag 28/6.
Anmälan öppnar 25/5 på www.pratamera.nu/grupper .

Related Posts