fbpx
Må bättre i er kärleksrelation
#
Må bättre i er kärleksrelation

Har du och din partner kört fast i ert samspelsmönster och har svårt att prata med varandra på ett respektfullt sätt? Kanske tvivlar du, din partner eller båda två på er relation och funderar på om ni ska stanna kvar eller kanske avsluta relationen. Känner du eller ni att era relationsproblem bidrar till stress och att din/er livskvalitet blivit sämre p.g.a. era svårigheter att nå fram till varandra på ett sätt som fungerar?

”Må bättre i er kärleksrelation” är till för dig/er som vill få en ökad förståelse för vilka faktorer och orsaker som påverkar er kärleksrelation, yttre såväl som personliga. Under gruppträffarna får du/ni träna på och lära er att kommunicera med varandra på ett icke-konfrontativt sätt och öka er tolerans och acceptans för känslor och svårigheter som är vanliga i en relation.

Så här går en grupp till

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna. Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare 

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankIDObservera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under första tillfället går vi igenom vad som fungerar stärkande för en kärleksrelation. Vi tittar på vanliga ”varningsflaggor” och lär oss hur man kan använda jag-budskap och aktivt lyssnande för att förbättra kommunikationen med varandra.

Andra tillfället ägnar vi åt vanliga problem som t.ex bristande känslomässigt engagemang och svartsjuka och hur vi kan hantera dem med olika konkreta strategier som time-out, gränssättning och acceptans m.m.

Tredje tillfället handlar om hur vi knyter an till andra människor, om hur vi kan komma vidare med problem vad gäller intimitet och sex, och hur vi kan hantera olika tankefällor.

Fjärde och sista tillfället tittar vi på självmedkänsla och hur vi kan hantera t.ex svåra känslor och impulsivt agerande. Vi går igenom fler värdefulla färdigheter och avslutar med att titta på hur ni som deltagare kan gå vidare med ert relationsarbete.

 

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.  

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan du, om du vill, arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.  

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare. 

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång. 

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Torsdag den 9/6. De andra gruppträffarna är den 16/6, 23/6 och 30/6.

Torsdagar kl. 18-19

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Porträtt bild på Marie Louise EndreTräffarna leds av Marie Louise Endre, legitimerad psykoterapeut.

Anna LindeMed på träffarna är även kurator Anna Linde.

De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Nästa planerade uppstart av ”Må bättre i er kärleksrelation” är torsdag 6/7.
Anmälan öppnar 10/6 på www.pratamera.nu/grupper.

Related Posts