Lär känna ditt barn
#

Familjevardagen kan innebära mycket stress som påverkar både föräldrar och barn.  I den här gruppen får du lära dig mer om dina och dina barns beteende och känslor utifrån olika perspektiv (kroppens utveckling, känsloperspektivet, kognitiva funktioner och sociala färdigheter) kring barns och ungdomarnas utveckling.  

Målet med gruppträffarna är att du ska bli mer medveten om ditt/dina barns behov och hur både ditt barns mående och ditt eget kan bli bättre genom att du agerar proaktivt i din föräldraroll. 

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.  

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första träffen ägnar vi kort och översiktligt till hjärnans utveckling och hur vardagsstress kan vara kopplad till kroppen. Till kroppsliga stressfaktorer hör bland annat brist på sömn, hunger, törst, ljudnivå, visuella stimuli, känslighet för beröring, temperatur, mm. Vi går igenom strategier för olika stressfaktorer.

Under andra träffen går vi igenom våra egna och våra barns känslotillstånd. Vi pratar om hur vi kan förstå starka känsloreaktioner och hur de påverkar hur vi fungerar i vardagen.

Den tredje träffen ägnar vi åt funktioner som är viktiga för våra barn och ungdomars lärande i förskolan och skolan. Vi pratar om barnens behov utifrån inlärningssituation och skolkontext.

Den fjärde och sista träffen handlar om sociala relationer och hur vi på bästa sätt kan främja social utveckling och interaktioner.

Inför träffarna:
Före första träffen kommer du att få två frågeformulär där du svarar på frågor som ger en fingervisning om hur ditt mående ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (även om det ibland kan fungera som en ögonöppnare), det viktigaste här är de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. 

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Måndag den 9/11. De andra träffarna är den 16/11, 23/11 och 30/11.

Måndagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online. Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt. Uteblivet deltagande debiteras dock via faktura med 300kr. 

Träffarna leds av Melania Get, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts