Lär känna ditt barn
#

Familjevardagen kan innebära mycket stress som både föräldrar och barn påverkas av. I den här gruppen får du lära dig mer om dina och dina barns beteende och känslor utifrån olika perspektiv (kroppens utveckling, känsloperspektivet, kognitiva funktioner och sociala färdigheter) kring barns och ungdomarnas utveckling.

Målet med gruppträffarna är att du ska minska din stress genom att bli mer medveten om dina och ditt barns behov och lära dig formulera om dina barns beteende men även ditt eget beteende som förälder.

Om du vill kan du mellan träffarna jobba på egen hand med olika ”hemuppgifter” och du kan också få personlig återkoppling om du vill eller behöver det. För att du ska få ut så mycket som möjligt av varje träff hoppas vi att du deltar aktivt via chatten – du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Välkommen med din anmälan!

Innehåll:

  • Första träffen ägnar vi kort och översiktligt till hjärnans utveckling och hur vardagsstress kan vara kopplad till kroppen. Till kroppsliga stressfaktorer hör bland annat brist på sömn, hunger, törst, ljudnivå, visuella stimuli, känslighet för beröring, temperatur, mm. Vi går igenom strategier för olika stressfaktorer.
  • Under andra träffen går vi igenom våra egna och våra barns känslotillstånd. Vi pratar om hur vi kan förstå starka känsloreaktioner och hur de påverkar hur vi fungerar i vardagen.
  • Den tredje träffen ägnar vi åt funktioner som är viktiga för våra barn och ungdomars lärande i förskolan och skolan. Vi pratar om barnens behov utifrån inlärningssituation och skolkontext.
  • Den fjärde och sista träffen handlar om sociala relationer och hur vi på bästa sätt kan främja social utveckling och interaktioner.

Inför träffarna:
Före första träffen skickas två frågeformulär ut, som fungerar som en fingervisning för hur din stressnivå och självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du fylla i dessa igen. Detta ger en möjlighet till jämförelse och reflektion över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (men kan ibland vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introducerats under träffarna. Detta är frivilligt, men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt. Då kan du också då få personlig kontakt och feedback.

De bilder som visas i samband med träffarna kommer att skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas även en utvärdering ut. Det är av stort värde för oss att du fyller i den, så att vi får feedback på hur upplägget uppfattats och om förändringar behövs inför framtida gruppupplägg.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs. 

17:e augusti. De andra datumen är: 24/8, 31/8 och 7/9.

Måndagar kl. 18.00–19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt.

Ansvarig psykolog Träffarna leds av Melania Get, legitimerad psykolog. Med på träffarna är även några av våra andra psykologer, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”. 

Related Posts