fbpx
Lär er vårda er kärleksrelation
#

Upplever ni problem i er kärleksrelation och vill att den ska fungera bättre? I den här gruppen fokuserar vi på områden som kommunikation, konflikthantering, självkänsla, problemlösning och acceptans. Syftet med träffarna är att du/ni ska få med er olika verktyg som kan hjälpa dig/er att må bättre i relationen och stärka den genom att förstå er själva och varandra bättre, skapa goda förutsättningar för tillit och närhet och hitta fungerande sätt för att hantera konflikter.

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

När du anmält dig kommer du att få göra en screening, d.v.s. svara på ett antal frågor om hur du mår. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen.

Observera att du inte kan anmäla dig till och delta i flera grupper samtidigt. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under det första tillfället går vi igenom stärkande aspekter i relationer och vilka problematiska mönster man kan behöva se upp med och arbeta för att bryta. Vi pratar även om kommunikation, med fokus på jag-budskap och aktivt lyssnande.

Andra tillfället ägnar vi främst åt likheter och olikheter, förväntningar och värderingar samt hur man kan hantera dessa. Vi pratar om vilja, förståelse, gränser och acceptans och lär oss också mer om medberoende.

Tredje träffen fokuserar vi på anknytningsmönster och hur tidigare erfarenheter påverkar våra sätt att vara i relationer. Vi pratar även om intimitet och om tankemönster och olika tankefällor.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi främst åt självmedkänsla, problemlösning och andra färdigheter som är värdefulla att behärska i en kärleksrelation.

 

Inför träffarna
När du anmält dig får du ett mail med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.  

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. 

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.  

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare. 

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång. 

Din medverkan journalförs
Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till och delta i flera grupper samtidigt.

Torsdag den 20/5. De andra gruppträffarna är den 27/5, 3/6 och 10/6.

Torsdagar kl. 18-19

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Irja Gleby, legitimerad psykoterapeut.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts