Lär dig sova bättre
#

Vill du lära dig mer om sömn och få hjälp att lägga om dina sömnvanor? Under fyra tillfällen ses vi och går igenom olika aspekter av sömn, som t.ex. kartläggning av sömnproblematik, vad sömnen betyder både fysiologiskt och psykologiskt och hur du kan lägga om dina sömnvanor på ett långsiktigt hållbart sätt.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Det vi kommer gå igenom/göra under träffarna är:

  • Kartläggning av sömnproblematik
  • djupare kunskap och förståelse kring sömn
  • start av förändringsarbete kring sömnvanor
  • sömnfysiologi och sömnpsykologi
  • den s.k. ”sömnformeln”
  • sömnmedel
  • stressreaktioner och orons makt
  • att upprätthålla förändrade sömnvanor och hantera bakslag

Inför träffarna:
Före första träffen kommer du att få två frågeformulär där du svarar på frågor som ger en fingervisning om din stressnivå och hur ditt självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (även om det ibland kan fungera som en ögonöppnare), det viktigaste här är de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem.
Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Måndag den 1/2. De andra gruppträffarna är den 8/2, 15/2 och 22/2.

Måndagar kl. 18.00-19.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Olivia Wronski, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts