Lär dig mer om själv(med)känsla
#

Vad är egentligen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, och hur kan vi utveckla och använda vår självmedkänsla för att må bättre psykiskt?

Under fyra gruppträffar som sker online, utforskar vi vad självkänsla innebär och hur vi med hjälp av självmedkänsla kan ta bättre hand om oss själva. Syftet är att du och de andra deltagarna ska få en djupare förståelse för hur självkänsla och självmedkänsla är relevant för det egna måendet.

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna. Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller inte när du anmäler dig.  

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen. 

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället ägnar vi åt självkänsla, vad det egentligen är och vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Vi kartlägga de områden i livet där vi upplever låg självkänsla.

Under andra tillfället lägger vi fokus på självmedkänsla. Vad är det och hur kan det kanske hjälpa mig? Vi utforskar självkänsla som ett sätt att ta bättre hand om sig själv, går igenom kroppens olika känslosystem och hur dessa kan hjälpa oss att förstå varför vi upplever lidande.

Tredje tillfället ägnar vi åt relationen mellan självkänsla och självmedkänsla.

Under det fjärde och sista tillfället fortsätter vi att undersöka relationen mellan självkänsla och självmedkänsla och hur den kan påverka olika former av psykiskt lidande.

Inför träffarna

När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna

Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem.

Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna

Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Onsdag den 21/7. De andra gruppträffarna är den 28/7, 4/8 och 11/8.

Onsdagar kl. 19.00 – 20.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Du kommer möta legitimerad psykolog David Nicolaidis, kurator Anna Linde och kurator Sara Hickey som tillsammans håller i träffarna.

Dem du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också dem som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under ”om oss”.

Related Posts