Lär dig mer om själv(med)känsla
#

Vad är egentligen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, och hur kan vi utveckla och använda vår självmedkänsla för att må bättre psykiskt?

Under fyra gruppträffar som sker online, utforskar vi vad självkänsla innebär och hur vi med hjälp av självmedkänsla kan ta bättre hand om oss själva. Syftet är att du och de andra deltagarna ska få en djupare förståelse för hur självkänsla och självmedkänsla är relevant för det egna måendet.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället ägnar vi åt självkänsla, vad det egentligen är och vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Vi kartlägga de områden i livet där vi upplever låg självkänsla.

Under andra tillfället lägger vi fokus på självmedkänsla. Vad är det och hur kan det kanske hjälpa mig? Vi utforskar självkänsla som ett sätt att ta bättre hand om sig själv, går igenom kroppens olika känslosystem och hur dessa kan hjälpa oss att förstå varför vi upplever lidande.

Tredje tillfället ägnar vi åt relationen mellan självkänsla och självmedkänsla.

Under det fjärde och sista tillfället fortsätter vi att undersöka relationen mellan självkänsla och självmedkänsla och hur den kan påverka olika former av psykiskt lidande.

Inför träffarna:

Före första träffen kommer du att få två frågeformulär där du svarar på frågor som ger en fingervisning om din stressnivå och hur ditt självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (även om det ibland kan fungera som en ögonöppnare), det viktigaste här är de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:

Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem.

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:

Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Onsdag 11:e november. De andra gruppträffarna är den 18/11, 25/11 och 2/12

Onsdagar kl. 19.00 – 20.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar innan starttid) eller uteblivet deltagande debiteras dock med 300 kr.

Träffarna leds av David Nicolaidis, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”.

Related Posts