fbpx
Lär dig hantera oro och ångest
#

Vad är egentligen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, och hur kan vi utveckla och använda vår självmedkänsla för att må bättre psykiskt?

Under fyra gruppträffar som sker online, utforskar vi vad självkänsla innebär och hur vi med hjälp av självmedkänsla kan ta bättre hand om oss själva. Syftet är att du och de andra deltagarna ska få en djupare förståelse för hur självkänsla och självmedkänsla är relevant för det egna måendet.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal – du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba på egen hand med olika ”hemuppgifter” och du kan också få personlig återkoppling med en av våra behandlare om du vill eller behöver det. För att du ska få ut så mycket som möjligt av varje träff hoppas vi att du deltar aktivt via chatten.
Välkommen med din anmälan!

Innehåll:

Det vi kommer gå igenom/göra under träffarna är:

  • Första tillfället ägnar vi åt självkänsla, vad det egentligen är och vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Vi kartlägga de områden i livet där vi upplever låg självkänsla.
  • Under andra tillfället lägger vi fokus på självmedkänsla. Vad är det och hur kan det kanske hjälpa mig? Vi utforskar självkänsla som ett sätt att ta bättre hand om sig själv, går igenom kroppens olika känslosystem och hur dessa kan hjälpa oss att förstå varför vi upplever lidande.
  • Det tredje tillfället undersöker vi relationen mellan självkänsla och självmedkänsla. Medför hög självkänsla att man också har hög självmedkänsla, och på vilka sätt är de två lika/olika?
  • Under det fjärde och sista tillfället fortsätter vi att titta på självkänsla och självmedkänsla med fokus på hur de är relevanta för vår psykiska hälsa och hur självmedkänsla kan vara ett sätt att lära sig ta hand om sig själv bättre.

Inför träffarna:
Före första träffen skickas två frågeformulär ut, som fungerar som en fingervisning för hur din stressnivå och självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du fylla i dessa igen. Detta ger en möjlighet till jämförelse och reflektion över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (men kan ibland vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introducerats under träffarna. Detta är frivilligt, men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt. Då kan du också då få personlig kontakt och feedback.

De bilder som visas i samband med träffarna kommer att skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas även en utvärdering ut. Det är av stort värde för oss att du fyller i den, så att vi får feedback på hur gruppupplägget uppfattats och om förändringar behövs inför framtiden.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs. 

Torsdag 10:e september. De andra gruppträffarna är den 17/9, 24/9 och 1/10.

Torsdagar kl. 19.00 – 20.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling och arbeta med uppgifter.

Möjligheten att se i efterhand finns om du inte har möjlighet att närvaro vid något tillfälle.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar) eller uteblivet deltagande debiteras med 300 kr.

Träffarna leds av David Nicolaidis, legitimerad psykolog. Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”.

Related Posts