Lär dig mer om nedstämdhet och depression
#

Vill du lära dig mer om och få verktyg för att förstå, förebygga och hantera nedstämdhet och depression?

Den här gruppen är lämplig för dig som känner dig nedstämd eller deprimerad och vill hitta strategier för hur du kan må bättre, men också för dig som har en anhörig med depressiva symptom, som du vill kunna stötta så bra som möjligt i er gemensamma vardag.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället fokuserar vi på vad depression är och hur vi genom det vi gör kan påverka hur vi mår.

Andra tillfället handlar bl.a. om att inte tro på allt vi tänker, att ifrågasätta en del av våra tankar och att ta steg framåt även när orken och motivationen inte finns där.

Tredje tillfället pratar vi om acceptans, mindfulness och självmedkänsla.

Fjärde och sista tillfället repeterar vi det vi gått igenom under de tidigare träffarna och fördjupar oss i vissa områden. Vi pratar även om vad du kan göra för att fortsätta ta steg framåt mot ett bättre mående när gruppträffarna är över.

Inför träffarna:
Före första träffen kommer du att få två frågeformulär där du svarar på frågor som ger en fingervisning om din stressnivå och hur ditt självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (även om det ibland kan fungera som en ögonöppnare), det viktigaste här är de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Tisdag den 17/11. De andra gruppträffarna är den 24/11, 1/12, 8/12.

Tisdagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online. Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar innan starttid) eller uteblivet deltagande debiteras dock med 300 kr.

Träffarna leds av Camilla Gunnarsson, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts