fbpx
Lär dig mer om nedstämdhet och depression
#

Har du tappat orken och glädjen? Känns sådant du tidigare tyckte om att göra inte längre lika meningsfullt, eller är du trött, energilös, har svårt att koncentrera dig och tänker många självkritiska tankar?

Den här gruppen är till för dig som är nedstämd eller deprimerad och behöver förstå vad du kan göra och öva på för att förbättra ditt mående.

Nedstämdhet och depression kan leda till att vi hamnar i en negativ spiral. I den här gruppen får du kunskap och verktyg för att kunna bryta den, t.ex. genom att prova på nya beteenden så du kan hitta tillbaka till livsglädjen och bli mer nöjd med dig själv.

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter när du anmäler dig.

När du anmält dig kommer du att få göra en s.k. screening, så att våra behandlare inför gruppstart kan bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och så att du kan utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Under första tillfället fokuserar på vad depression är och hur vi genom det vi gör kan påverka vårt mående.

Vid andra tillfället fortsätter vi att prata om hur det vi gör påverkar måendet. Vi går även genom olika knep för att göra saker även när lust, ork och motivation saknas.

Tredje tillfället ägnar vi åt tankar och om att öka vår flexibilitet och “inte tro på allt vi tänker”. Vi pratar även om tankar man kan ha om sig själv, om vår “inre kritiker” och om att vara snälla mot oss själva.

Under fjärde och sista tillfället pratar vi om acceptans och mindfulness. Vi kommer även in på vad man kan och behöver göra för att fortsätta ta steg framåt mot ett bättre mående.

Inför träffarna:
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället. 

Onsdag den 1/12. De andra gruppträffarna är den 8/12, 15/12 och 22/12.

Onsdagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Eva Stenlund, legitimerad psykoterapeut.

Med på träffarna är även legitimerad psykoterapeut Annette Nilsson och fysioterapeut Linda Siverhall. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Related Posts