Lär dig må bättre med mindfulness
#

Vill du lära dig hur du kan använda mindfulness för att må bättre? Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet med en icke-dömande attityd och att utöva mindfulness kan både motverka stress och ge en bättre livskvalitet.

Under fyra tillfällen ses vi online och utforskar olika attityder inom mindfulness, som acceptans, icke-dömande, tillit och nyfikenhet. Vi provar också på olika övningar för att träna på medveten närvaro.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första träffen ägnar vi åt att gå igenom bakgrund, forskning och hur man kan utöva mindfulness.

Andra träffen fördjupar vi oss i medveten närvaro genom kroppen och du blir guidad igenom olika praktiska övningar.

Tredje träffen ägnar vi åt nio attityder inom mindfulness och reflekterar över egna värderingar och livsvillkor.

Fjärde träffen fokuserar vi på hur du och de andra deltagarna kan fortsätta utöva mindfulness. Vi repeterar och sammanfattar det vi lärt oss och har en frågestund med tips för fortsatt praktik.

Inför träffarna:

Före första träffen kommer du att få två frågeformulär där du svarar på frågor som ger en fingervisning om din stressnivå och hur ditt självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (även om det ibland kan fungera som en ögonöppnare), det viktigaste här är de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:

Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem.

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:

Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Onsdag den 25/11. Övriga träffar är den 2/12, 9/12, 16/12.

Onsdagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar innan starttid) eller uteblivet deltagande debiteras dock med 300 kr.

Träffarna leds av Linnéa Amcoff, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under om oss. 

Related Posts