fbpx
Lär dig hantera stress
#

 “Lär dig hantera stress” är till för att ge dig kunskap om stress, vad som händer i kroppen och psyket och vilken funktion den fyller. Du kommer också få konkreta verktyg för att förebygga, upptäcka och hantera stress. Upplägget bygger på senaste forskning kring stress och du kommer erbjudas möjlighet att jobba med uppgifter mellan varje tillfälle. Strävan är att deltagarna tar en aktiv roll i samtalet (via chatt) för att göra det så givande och användbart som möjligt. 

Innehåll:

  • Första tillfället fokuserar på vad stress är, vad som händer i kroppen och psyket när vi är stressade samt på att utforska vad som är viktigt för dig i livet.
  • Andra tillfället ägnas åt att undersöka hur tankar och känslor påverkar vårt beteende och varför vi fortsätter upprepa beteenden vi inte mår bra av. Dessutom introduceras träning i att bemöta jobbiga tankar.
  • Tredje tillfället utforskar vad som motiverar våra beteenden, självkritikens funktion och kommunikationsträning.
  • Fjärde och sista tillfället ägnas åt strategier och skyddande faktorer, vad du kan göra kontinuerligt för att förebygga stress samt åt att utforma din framstegsplan.

Inför träffarna:
Före första träffen skickas två frågeformulär ut, som fungerar som en fingervisning för hur din stressnivå och självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du fylla i dessa igen. Detta ger en möjlighet till jämförelse och reflektion över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (men kan ibland vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introducerats under träffarna. Detta är frivilligt, men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt. Den som önskar kan även mellan träffarna få feedback av psykolog på sitt arbete (ange i så fall vid anmälan att du önskar detta).

De bilder som visas i samband med träffarna kommer att skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas även en utvärdering ut. Det är av stort värde för oss att du fyller i den, så att vi får feedback på hur kursen uppfattats och om förändringar behövs inför framtida kurserbjudanden.

Allt deltagande journalförs.

12:e November med efterföljande träffar 19/11, 26/11 och 5/12.

Tisdagar kl 16.00 – 17.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling av psykolog och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Däremot kan man komma att debiteras om man uteblir utan att meddela.

1. Logga in med mobilt bankID på knappen nedan.

2. När du loggat in välja ”Ny bokning” från första sidan eller boka i menyn till vänster (om du loggar in från mobil tryck på de tre strecken i vänstra hörnet för att se menyn) 

3. Välj ”lär dig hantera stress”

Träffarna leds av Anna Kinnander, legitimerad psykolog. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”. 

Related Posts