Lär dig hantera stress
#

Vill du lära dig mer om stress och hur du kan hantera stress på ett konstruktivt sätt? Under fyra tillfällen ses vi och går igenom konkreta verktyg som kan hjälpa dig och de andra deltagarna att förebygga, upptäcka och hantera stress. Om du vill kan du mellan träffarna jobba på egen hand med olika ”hemuppgifter” och du kan också få personlig återkoppling med en av våra psykologer om du vill eller behöver det. För att du ska få ut så mycket som möjligt av varje träff hoppas vi att du deltar aktivt via chatten – du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Välkommen med din anmälan!

(Om tiden inte passar eller du önskar få individuell hjälp, istället för att delta i ett gruppmoment, kan vi rekommendera dig att gå ett terapiprogram för stress med stöd av psykolog)

Innehåll:

  • Första tillfället fokuserar på vad stress är, vad som händer i kroppen och psyket när vi är stressade samt på att utforska vad som är viktigt för dig i livet.
  • Andra tillfället ägnas åt att undersöka hur tankar och känslor påverkar vårt beteende och varför vi fortsätter upprepa beteenden vi inte mår bra av. Dessutom introduceras träning i att bemöta jobbiga tankar.
  • Tredje tillfället utforskar vad som motiverar våra beteenden, självkritikens funktion och kommunikationsträning.
  • Fjärde och sista tillfället ägnas åt strategier och skyddande faktorer, vad du kan göra kontinuerligt för att förebygga stress samt åt att utforma din framstegsplan.

Inför träffarna:
Före första träffen skickas två frågeformulär ut, som fungerar som en fingervisning för hur din stressnivå och självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du fylla i dessa igen. Detta ger en möjlighet till jämförelse och reflektion över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (men kan ibland vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introducerats under träffarna. Detta är frivilligt, men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt. Då kan du också då få personlig kontakt och feedback av en psykolog.

De bilder som visas i samband med träffarna kommer att skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas även en utvärdering ut. Det är av stort värde för oss att du fyller i den, så att vi får feedback på hur kursen uppfattats och om förändringar behövs inför framtida kurserbjudanden.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs. 

5:e maj med efterföljande träffar 12/5, 19/5 och 26/5.

Tisdagar kl 17.00 – 18.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling av psykolog och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar) eller uteblivet deltagande kan komma att debiteras beroende på regler i regionen där du bor.

1. Logga in med mobilt bankID på knappen nedan.

2. När du loggat in välja ”Ny bokning” från första sidan eller boka i menyn till vänster (om du loggar in från mobil tryck på de tre strecken i vänstra hörnet för att se menyn) 

3. Välj ”lär dig hantera stress”

Träffarna leds av Anna Kinnander, legitimerad psykolog. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”. 

Related Posts