Lär dig hantera oro och ångest
#

Vill du få konkreta verktyg för att förebygga och hantera ångest och oro? Under fyra tillfällen ses vi och lär oss om vad ångest och oro är och vilka tankar, känslor och beteenden de kan ge upphov till. Vi pratar om acceptans, mindfulness och självempati och går igenom flera olika praktiska strategier du kan använda för att dämpa din ångest eller oro.

Om du vill kan du mellan träffarna jobba på egen hand med olika ”hemuppgifter” och du kan också få personlig återkoppling med en av våra psykologer om du vill eller behöver det. För att du ska få ut så mycket som möjligt av varje träff hoppas vi att du deltar aktivt via chatten – du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Välkommen med din anmälan!

Innehåll:

Det vi kommer gå igenom/göra under träffarna är:

  • Första träffen: Vi inleder med att fokuserar på vad ångest och oro är för något.
  • Andra träffen: Vi går vidare med att titta på vilka tankar, känslor och beteenden vi kan uppleva i samband med ångest och oro
  • Tredje träffen: Vi går igenom acceptans, mindfulness och självempati
  • Fjärde träffen: Vi fokuserar på vilka strategier som kan användas vid ångest och oro

Inför träffarna:
Före första träffen skickas två frågeformulär ut, som fungerar som en fingervisning för hur din stressnivå och självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du fylla i dessa igen. Detta ger en möjlighet till jämförelse och reflektion över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (men kan ibland vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introducerats under träffarna. Detta är frivilligt, men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt. Då kan du också då få personlig kontakt och feedback.

De bilder som visas i samband med träffarna kommer att skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas även en utvärdering ut. Det är av stort värde för oss att du fyller i den, så att vi får feedback på hur gruppupplägget uppfattats och om förändringar behövs inför framtiden.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs. 

18:e augusti. De andra datumen är 25/8, 1/9 och 8/9,

Tisdagar kl. 18–19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling av psykolog och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar) eller uteblivet deltagande kan komma att debiteras beroende på regler i regionen där du bor.

Träffarna leds av Kristina Ahlman, legitimerad psykolog. Med på träffarna är även några av våra andra psykologer, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”.

Related Posts