Lär dig hantera känslor
#

Vill du lära dig mer om känslor, hur de kan visa sig och varför de är så viktiga för oss? Under fyra gruppträffar online lär vi oss mer om känslorna glädje, rädsla, ledsnad, skam, ilska, avsky/avsmak, intresse och förvåning. Målet är att du ska bli mer medveten om dina känslor och öka din förståelse för hur just du hanterar känslor och hur dina känslor påverkar dig och dina relationer.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället bekantar vi oss med olika grundkänslor, deras egenskaper och funktioner. Vi pratar om områden i hjärnan som är kopplade till känslor och fokuserar sedan på känslorna glädje och rädsla.

Andra tillfället ägnar vi åt känslorna ledsnad och skam. Vi tar också upp begrepp som ligger nära ledsnad, som nedstämdhet, oro och sorg. Vi pratar också om den så kallade skamkompassen och går igenom begreppen primära och sekundära känslor och olika härskartekniker.

Tredje tillfället går vi igenom känslorna ilska och avsky/avsmak. Vi pratar om att sätta gränser och om att använda jag-budskap i kommunikation. Vi går också igenom olika tankefällor.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi åt känslorna intresse och förvåning. Vi repeterar det vi har lärt oss om olika känslors egenskaper och funktioner och samtalar om vad medveten närvaro (mindfulness) och acceptans innebär. Slutligen berör vi ämnet smärta, kopplingen mellan fysisk och psykisk smärta och sätt att hantera långvarig smärta.

Inför träffarna:
Före första träffen kommer du att få två frågeformulär där du svarar på frågor som ger en fingervisning om din stressnivå och hur ditt självomhändertagande ser ut. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Resultatet som sådant är inte i fokus (även om det ibland kan fungera som en ögonöppnare), det viktigaste här är de reflektioner du gör kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem.

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Onsdag den 21/10. De andra gruppträffarna är den 28/10, 4/11 och 11/11.

Onsdagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar innan starttid) eller uteblivet deltagande debiteras dock med 300 kr.

Träffarna leds av Melania Get, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts