Lär dig hantera känslor
#

Vill du lära dig mer om känslor, hur de kan visa sig och varför de är så viktiga för oss? Under fyra tillfällen ses vi och lär oss mer om känslorna glädje, rädsla, ledsnad, skam, ilska, avsky/avsmak, intresse och förvåning. Målet är att du ska bli mer medveten om dina känslor och öka din förståelse för hur just du hanterar känslor och hur dina känslor påverkar dig och dina relationer.

Om du vill kan du mellan träffarna jobba på egen hand med olika ”hemuppgifter” och du kan också få personlig återkoppling med en av våra psykologer om du vill eller behöver det. För att du ska få ut så mycket som möjligt av varje träff hoppas vi att du deltar aktivt via chatten – du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Välkommen med din anmälan!

Fördjupad information

Första tillfället bekantar vi oss med olika grundkänslor, deras egenskaper och funktioner. Vi pratar om områden i hjärnan som är kopplade till känslor och fokuserar sedan på känslorna glädje och rädsla.

Andra tillfället ägnar vi åt känslorna ledsnad och skam. Vi tar också upp begrepp som ligger nära ledsnad, som nedstämdhet, oro och sorg. Vi pratar också om den så kallade skamkompassen och går igenom begreppen primära och sekundära känslor och olika härskartekniker.

Tredje tillfället går vi igenom känslorna ilska och avsky/avsmak. Vi pratar om att sätta gränser och om att använda jag-budskap i kommunikation. Vi går också igenom olika tankefällor.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi åt känslorna intresse och förvåning. Vi repeterar det vi har lärt oss om olika känslors egenskaper och funktioner och samtalar om vad medveten närvaro (mindfulness) och acceptans innebär. Slutligen berör vi ämnet smärta, kopplingen mellan fysisk och psykisk smärta och sätt att hantera långvarig smärta.

Inför träffarna:

Inför första träffen får du svara på två frågeformulär som handlar om hur din psykiska hälsa är och hur du tolkar dina känslor. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, och kan då jämföra ditt mående före och efter kursen och reflektera över vad träffarna har gett dig. Det är inte resultatet som sådant som är i fokus (även om det ibland kan vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och vilken roll dina känslor spelar i ditt liv.

Mellan träffarna: Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introduceras under träffarna. Dessa är frivilliga, men vi hoppas att du gör dem eftersom uppgifterna hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av kursen. Om du vill kan du få personlig feedback på dina uppgifter av psykolog. Ange i så fall i anmälan om du önskar detta.

Efter träffarna:

Efter sista tillfället får du en utvärdering att fylla i, där du kan ge feedback om hur du uppfattat kursen och vad vi kan förbättra inför nya kursomgångar. Det är av stort värde för oss att du fyller i den och hoppas du vill hjälpa oss med det. Vi skickar även ut en sammanfattning av det material som används under träffarna så du kan använda dina nya kunskaper och insikter även efter kursen är avslutad.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs. 

19:e augusti. De andra datumen är: 26/8, 2/9 och 9/9.

Onsdagar kl 18–19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling av psykolog och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Sena avbokningar (mindre än 24 timmar) eller uteblivet deltagande kan komma att debiteras beroende på regler i regionen där du bor.

Träffarna leds av Lisa Lindblom, legitimerad psykolog. Med på träffarna är även några av våra andra psykologer, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”. 

Related Posts