fbpx
Lär dig hantera grubbel, ältande och tvång
#
Lär dig hantera grubbel ältande & tvång

Brukar du ha svårt att hantera påträngande tankar? Grubbel, ältande och tvångsbeteenden beror ofta på att man har en underliggande ångest, och den kan vara svår att identifiera och förstå på egen hand. I den här gruppen får du både kunskap om och hjälp att förstå och hantera dina tankar, tankefällor och tvångsbeteenden (OCD). Du får lära dig göra funktionella analyser och exponeringsövningar och lära dig mer om KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som ett sätt att hantera dina problem.

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

När du anmält dig kommer du att få göra en screening, d.v.s. svara på ett antal frågor om hur du mår. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen.

För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till och delta i flera grupper samtidigt. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället ägnar vi åt att lära oss mer om KBT, ångest och OCD (Obsessive Compulsive Disorder, alltså tvångssyndrom). Vi tittar också närmare på hur man kan minska sina problem med både grubbel, ältande och tvång.

Andra tillfället ökar vi vårt fokus på OCD och den s.k. OCD-cirkeln för att se hur man kan förstå sina egna tvångsbeteenden.

Under tredje tillfället utforskar vi tankar, grubbel och ältande mer på djupet, t.ex. hur man kan hantera påträngande tankar.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi åt hur man kan jobba vidare på egen hand och vilken roll anhöriga spelar. Vi går också igenom hur man kan lägga upp egna exponeringsövningar med responsprevention, d.v.s. att stå ut med tvångstankar utan att behöva utföra sina tvångshandlingar.

Inför träffarna:
När du anmält dig får du ett mail med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. 

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem.

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Observera att du inte kan anmäla dig till och delta i flera grupper samtidigt.

Onsdag den 9/6 De andra gruppträffarna är den 16/6, 23/6 och 30/6.

Onsdagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av EvaLottie Larsson, legitimerad psykoterapeut.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts