fbpx
Jag är rädd att min vän ska flörta med min partner
#

FRÅGA:

Hej!

Har haft en polyamorös relation där jag och min dåvarande pojkvän hade en flört med en annan man. Denna man tog kontakt med min bästa vän. Hon frågade om det var ok att  hon agerade på hans invit.
Ett år sedan, under en stressig period och minns att jag reagerade starkt när hon berättade men jag förstod inte varför. Hade ett motstånd instinktivt men hittade inte orden för varför hon inte kunde öppna upp för den där mannen. Jag hade märkt hur de flörtat, vilket hon förnekade. En motstridig känsla av att jag vill inte, jag vet inte vad jag känner, samtidigt jag vill inte stå i vägen för de två om de hittat något fint. Jag sa att jag inte visste hur jag skulle känna om hon agerade på detta, samtidigt att jag inte kunde besvara frågan men ville inte stå i vägen. En jobbig arg känsla ligger kvar. Har träffat en ny man, monoamorös, nu orolig då hon pratar med min nya. Hon är mån om att han ska gilla henne. Nästan på bekostnad av uppmärksamhet till mig. Ta upp med henne eller släppa?

SVAR:

Hej och tack för din fråga! 

Du beskriver ett dilemma med flera pusselbitar och motstridiga, starka känslor. Som jag förstår det levde du för en tid sedan i en polyamorös relation där du och din dåvarande pojkvän bjöd in en man i er relation. Denne man blev sedan intresserad av din bästa vän, som stämde av med dig innan hon besvarade hans visade intresse. Här uppfattar jag att du kände starkt motstånd mot att de två skulle inleda en relation, men att du inte riktigt kunde motivera det. Du kunde inte ge henne något tydligt svar pga dessa motstridiga känslor. Du beskriver att det finns kvardröjande ilska kring detta. Vad tror du kan ligga bakom att du inte förmår släppa den upplevelsen? Betydde den här mannen mer för dig än du på något sätt upplevde att du hade rätt att göra anspråk på? 

Nu har du inlett en monoamorös relation med en annan man och känner oro när han och din bästa vän har kontakt. Jag uppfattar att du upplever att hon konkurrerar om hans uppmärksamhet och är överdrivet intresserad av hans bekräftelse. 

Kort fakta om begreppet polyamorös: att vara polyamorös innebär att ha förmågan till romantisk kärlek till fler än en person åt gången. Det har inget med sexuell läggning eller praktik att göra. Vårt samhälles tvåsamhetsnorm (vilket betyder att det är organiserat efter att människor ska leva i tvåsamma relationer, företrädesvis bestående av en man och en kvinna) innebär ett starkt socialt tryck och personer som upplevs avvika från den utsätts ofta för fördomar och både relationerna och känslorna kan ogiltigförklaras utifrån normativa tolkningsramar.

I vår kultur är det alltså inte okontroversiellt med polyamorösa relationer, den monogama tvåsamhetsnormen är stark. Jag kan tänka mig att man möts av ifrågasättande och skepsis om man är öppen med sin livsstil. Det skulle kanske vara lätt att fokusera på vad som ligger bakom att du valde att ha en kärleksrelation med fler än en person samtidigt och hur grundad du var i de utmaningar det kan innebära, när samhället i övrigt (och kanske också våra inlärda relationsvärderingar) signalerar att seriemonogami är det som gäller. För att inte tala om vilka olika regler som gäller för män och kvinnor när det kommer till relationer och sex, det är ett helt kapitel i sig. 

Den relation jag får mest frågor kring i din beskrivning är emellertid den mellan dig och din bästa vän. Hon låter som en viktig person i ditt liv, er relation består även när kärleksrelationerna växlar. Hur ser relationshistorien er emellan ut? Har ni ”konkurrerat” om människor eller andra situationer/saker förut? Hur gjorde hon med ditt oklara svar angående att närma sig mannen, valde hon att avstå eller hade de en relation? Upplever du att ni har en ömsesidig respekt för varandra och era känslor och behov eller finns det en slagsida av något slag?

Din avslutande fråga handlar just om huruvida du ska ta upp din oro kring hennes beteende i relation till din nya pojkvän eller om du ska släppa det hela. På din beskrivning så gissar jag att det kommer vara svårt att bara släppa tankar och känslor kopplade både till den förre mannen och den nuvarande. Om du väljer att ta upp ämnet med din vän, kan det vara klokt att välja ett tillfälle då ni har tid på er och du känner dig lugn och samlad, för att få så goda förutsättningar som möjligt för ett känsligt samtal. En god tumregel är även att fokusera på din egen upplevelse, snarare än att angripa hennes beteende. Det är lättare att ta emot på ett konstruktivt sätt och öppnar för en dialog snarare än anklagelse och försvar.  Om du känner att du behöver ytterligare stöd är du välkommen att höra av dig till oss.

Lycka till! 

Related Posts