Sömnproblem

Det här programmet är till för dig som behöver hjälp att hantera det vi brukar kalla insomni. Svårigheter med att somna, att vakna för tidigt eller vakna många gånger under natten innebär att du inte får den återhämtning du behöver och kan vara både en orsak till eller ett symptom på dåligt mående.

iKBT-terapi online. Bild på olika typer av teknisk utrustning så som dator, mobiltelefon och surfplatta
  • Professionell bedömning via chatt/röst/video
  • 13 olika verktyg baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 13 veckor
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobil

I det här programmet arbetar du på ungefär samma sätt som du skulle gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Du jobbar på egen hand med analyserna, övningarna och verktygen under ungefär 13 veckor och får under den tiden stöd av din psykolog eller psykoterapeut en till två gånger per vecka, antingen skriftligt eller muntligt. Under behandlingens gång fyller du även i skattningar för att följa och utvärdera behandlingens effekt på ditt mående. 

 

Steg för steg mot ett bättre mående: 

Vi går igenom vad KBT är och hur man inom iKBT ser på människan och på förändring. Du får även lära dig mer om sömn och sömnproblem, hur de uppstår och hur de yttrar sig.

Sömndagboken följer dig som en röd tråd genom hela programmet. I den fyller du i hur din sömn ser ut för var dag och det är också utifrån den du sedan får rekommendationer för hur du kan förändra ditt sömnmönster.

Hur vi tänker har ett nära samband med kroppsliga reaktioner och våra känslor. I den här övningen får du hjälp att systematiskt granska och bemöta negativa automatiska tankar, s.k. tankefällor.

Många får medicin utskrivet för sina sömnproblem. I detta avsnitt får du lära dig mer om mediciner och forskning, men du får även råd för hur du trappar ner din medicinering, om du vill det.

Avslappning är något du bör lägga ned tid på. Just den här typen av avslappning är effektiv både för att slappna av och för att träna sig i att släppa oro och tankar som stör din sömn.

I detta avsnitt får du fördjupa dig i insomnandets konst och även tillgång till några övningar som visat sig fungera bra för många. Du lär dig också om insomni och får grundläggande tips på hur du kan förbättra ditt sömnmönster.

Här får du lära dig en övning som också hjälper dig med avslappning. Kroppsscanning innebär att du systematiskt går igenom kroppen bit för bit och noterar precis hur det känns, utan att bedöma om det är bra eller dåligt.

I detta avsnitt jobbar du med att hitta och förstå de beteenden som är kopplade till dina sömnproblem. Genom att förstå principerna för hur våra beteenden uppstår och hålls kvar, blir det lättare att handla annorlunda, avstå ifrån eller förändra de beteenden som bidrar till att skapa ens problem.

Betingad avslappning är en metod där du kopplar ihop avslappningen med din andning och med några ord som du tänker inom dig. Det gör att du senare kan slappna av mer effektivt.

Här får du lära dig mer om tankar, vad de fyller för funktion och vilken kontroll du har över dina tankar.

Med detta verktyg får du öva på att slappna av på riktigt kort tid, så att du snabbt och effektivt kan finna en balans i svåra vardagssituationer, varva ned och spänna av.

Här får du träna dig i fokuserad uppmärksamhet och att i högre grad vara närvarande i nuet, något som gör det lättare att varva ned och stressa av, bryta automatiska negativa tankemönster och att inte dras med i negativa känslor.

Vad behöver du tänka på för att motverka bakslag och återfall framåt i ditt liv?  I denna sista del av programmet får du hjälp att lägga upp en plan för hur du ska hantera de situationer som är kritiska och hur du ska göra för att komma tillbaka efter ett bakslag.

Behandlarstöd

Forskning har visat att terapi på nätet, i form av terapiprogram, är lika effektivt som ansikte-mot-ansikte behandling för specifika problem. För att få bästa möjliga resultat erbjuder vi terapiprogram med stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Boka tid

Om du är intresserad av att gå ett terapiprogram kan du boka en tid för bedömning eller kontakta oss om du har frågor.

Dela denna sida: