Kost och motion

Det här programmet passar dig som vill gå ner i vikt eller rent allmänt vill göra det du kan för att hålla dig frisk och känna dig starkare, gladare och mer nöjd med dig själv och livet.

iKBT-terapi online. Bild på olika typer av teknisk utrustning så som dator, mobiltelefon och surfplatta
  • Professionell bedömning via chatt/röst/video
  • 12 olika verktyg baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobil

I det här programmet arbetar du på ungefär samma sätt som du skulle gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Du jobbar på egen hand med analyserna, övningarna och verktygen under ungefär 12 veckor och får under den tiden stöd av din psykolog eller psykoterapeut en till två gånger per vecka, antingen skriftligt eller muntligt. Under behandlingens gång fyller du även i skattningar för att följa och utvärdera behandlingens effekt på ditt mående.

 

Steg för steg mot ett bättre mående: 

Vi går igenom vad KBT är och hur man inom iKBT ser på människan och på förändring. Du får även lära dig mer om kost, vikt och motion.

Här får du hjälp att ta reda på mer om dig själv genom att hitta svar på frågor som: Vad vill jag? Varför gör jag det här? Vad är viktigt för mig? Är jag på rätt spår? Dina svar hjälper dig ta ut en riktning i livet, något som kan göra det enklare för dig att i vardagen göra val och ta beslut som hjälper dig leva på ett sätt som främjar ditt mående.

För mycket eller för lite? Det finns nog inte en person som har perfekt balans mellan vad de gör och inte gör. Här får du hjälp att upptäcka vad du gör mycket och lite av och hur det påverkar dig. Något som är extra viktigt när man inte mår så bra som man skulle önska.

För att uppnå de förändringar du eftersträvar är det hjälpsamt att ha en strukturerad plan. Förändringsplanen innebär att du dels sätter upp mål för dig själv, dels planerar in vad du ska göra för att närma dig dessa mål steg för steg.

I detta avsnitt jobbar du med att hitta och förstå de beteenden som är kopplade till ditt mående. Genom att förstå principerna för hur våra beteenden uppstår och hålls kvar, blir det lättare att handla annorlunda, avstå ifrån eller förändra de beteenden som bidrar till att skapa ens problem.

Att förändra ett eller flera vanebeteenden kan kräva att man ändrar själva situationen, så att impulserna inte går i gång automatiskt. I detta verktyg fokuserar du på att hitta strategier för att hantera de ”risksituationer” du upptäckt i din analys av dig själv, och öka möjligheten för dig att hålla fast vid dina planer.

Vår biologi, yttre förutsättningar och automatiska reaktioner på det som händer oss kan göra förändring svårt. I detta avsnitt får du lära dig mer om detta, så du kan åstadkomma den förändring du vill och släppa känslor av frustration och rädsla för misslyckande.

Här får du lära dig mer om tankar, vad de fyller för funktion och vilken kontroll du har över dina tankar.

Hur vi tänker har ett nära samband med kroppsliga reaktioner och våra känslor. I den här övningen får du hjälp att systematiskt granska och bemöta negativa automatiska tankar, s.k. tankefällor.

Här får du träna dig i fokuserad uppmärksamhet och att i högre grad vara närvarande i nuet, något som gör det lättare att varva ned och stressa av, bryta automatiska negativa tankemönster och att inte dras med i negativa känslor.

Har du svårt att säga nej? Tar du ofta på dig saker för att andra ber dig eller känner du dig besvärad av att du anpassar dig till andra mer än du egentligen vill? Då kan övningarna i detta avsnitt hjälpa!

Vad behöver du tänka på för att motverka bakslag och återfall framåt i ditt liv?  I denna sista del av programmet får du hjälp att lägga upp en plan för hur du ska hantera de situationer som är kritiska och hur du ska göra för att komma tillbaka efter ett bakslag.

Behandlarstöd

Forskning har visat att terapi på nätet, i form av terapiprogram, är lika effektivt som ansikte-mot-ansikte behandling för specifika problem. För att få bästa möjliga resultat erbjuder vi terapiprogram med stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Boka tid

Om du är intresserad av att gå ett terapiprogram kan du boka en tid för bedömning eller kontakta oss om du har frågor.

Dela denna sida: