Grubbel och oro

Det här programmet passar dig som återkommande upplever nötande oro och störande grubbel på en nivå som gör ditt vardagsliv svårt att hantera.

iKBT-terapi online. Bild på olika typer av teknisk utrustning så som dator, mobiltelefon och surfplatta
  • Professionell bedömning via chatt/röst/video
  • 14 olika verktyg baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 14 veckor
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobil

I det här programmet arbetar du på ungefär samma sätt som du skulle gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Du arbetar på egen hand med analyserna, övningarna och verktygen under ungefär 14 veckor och får under den tiden stöd av din psykolog eller psykoterapeut en till två gånger per vecka, antingen skriftligt eller muntligt. Under behandlingens gång fyller du även i skattningar för att följa och utvärdera behandlingens effekt på ditt mående.

 

Steg för steg mot ett bättre mående: 

Vi går igenom vad KBT är och hur man inom iKBT ser på människan och på förändring. Du får även lära dig mer om orsaker till oro och ångest och fakta om några av de diagnoser som finns.

Här får du hjälp att ta reda på mer om dig själv genom att hitta svar på frågor som: Vad vill jag? Varför gör jag det här? Vad är viktigt för mig? Är jag på rätt spår? Dina svar hjälper dig ta ut en riktning i livet, något som kan göra det enklare för dig att i vardagen göra val och ta beslut som hjälper dig leva på ett sätt som främjar ditt mående.

I detta avsnitt jobbar du med att hitta och förstå de beteenden som är kopplade till ditt grubbel och din oro. Genom att förstå principerna för hur våra beteenden uppstår och hålls kvar, blir det lättare att handla annorlunda, avstå ifrån eller förändra de beteenden som bidrar till att skapa ens problem.

I det här avsnittet får du titta närmare på tankar och känslor, vad de fyller för funktion och vilken kontroll du har över dem. Du arbetar med en rad korta tanketexter och övningar som hjälper dig reflektera och kanske även få ett annorlunda perspektiv på tankar, känslor och handlingar.

För att uppnå de förändringar du eftersträvar är det hjälpsamt att ha en strukturerad plan. Förändringsplanen innebär att du dels sätter upp mål för dig själv, dels planerar in vad du ska göra för att närma dig dessa mål steg för steg.

För mycket eller för lite? Det finns nog inte en person som har perfekt balans mellan vad de gör och inte gör. Här får du hjälp att upptäcka vad du gör mycket och lite av och hur det påverkar dig. Något som är extra viktigt när man inte mår så bra som man skulle önska.

I det här avsnittet får du övningar för att testa din kontroll över tankar, känslor och beteende. Styr du dina tankar – eller är de tankarna som styr dig?

Avslappning är något du bör lägga ned tid på. Just den här typen av avslappning är effektiv både för att slappna av och för att träna sig i att släppa oroande tankar.

Här får du lära dig en övning som också hjälper dig med avslappning. Kroppsscanning innebär att du systematiskt går igenom kroppen bit för bit och noterar precis hur det känns, utan att bedöma om det är bra eller dåligt.

Att lära känna sina egna känslor och hur de fungerar är nyckeln till att kunna förstå och hantera dem. I den här delen arbetar du med att skapa en närmare kontakt med olika känslor du har.

Betingad avslappning är en metod där du kopplar ihop avslappningen med din andning och med några ord som du tänker inom dig. Det gör att du senare kan slappna av mer effektivt.

Här får du träna dig i fokuserad uppmärksamhet och att i högre grad vara närvarande i nuet, något som gör det lättare att varva ned och stressa av, bryta automatiska negativa tankemönster och att inte dras med i negativa känslor.

Med detta verktyg får du öva på att slappna av på riktigt kort tid, så att du snabbt och effektivt kan finna en balans i svåra vardagssituationer, varva ned och spänna av.

Vad behöver du tänka på för att motverka bakslag och återfall framåt i ditt liv? I denna sista del av programmet får du hjälp att lägga upp en plan för hur du ska hantera de situationer som är kritiska och hur du ska göra för att komma tillbaka efter ett bakslag.

Behandlarstöd

Forskning har visat att terapi på nätet, i form av terapiprogram, är lika effektivt som ansikte-mot-ansikte behandling för specifika problem. För att få bästa möjliga resultat erbjuder vi terapiprogram med stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Boka tid

Om du är intresserad av att gå ett terapiprogram kan du boka en tid för bedömning eller kontakta oss om du har frågor.

Dela denna sida: