Bättre självkänsla

Detta program riktar sig till dig som upplever att du har en låg självkänsla, t.ex att din upplevelse av ditt eget värde hindrar dig från att leva på det sätt du vill eller gör det svårt att vara den du är i relation till andra.

iKBT-terapi online. Bild på olika typer av teknisk utrustning så som dator, mobiltelefon och surfplatta
  • Professionell bedömning via chatt/röst/video
  • 12 olika verktyg baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobil

I det här programmet arbetar du på ungefär samma sätt som du skulle gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Du jobbar på egen hand med analyserna, övningarna och verktygen under ungefär 12 veckor och får under den tiden stöd av din psykolog eller psykoterapeut en till två gånger per vecka, antingen skriftligt eller muntligt beroende. Under behandlingens gång fyller du även i skattningar för att följa och utvärdera behandlingens effekt på ditt mående.

 

Steg för steg mot ett bättre mående: 

Vi går igenom vad KBT är och hur man inom iKBT ser på människan och på förändring. Du får även lära dig mer om vad självkänsla är och hur låg självkänsla uppstår och yttrar sig.

För mycket eller för lite? Det finns nog inte en person som har perfekt balans mellan vad de gör och inte gör. Här får du hjälp att upptäcka vad du gör mycket och lite av och hur det påverkar dig. Något som är extra viktigt när man inte mår så bra som man skulle önska.

För att uppnå de förändringar du eftersträvar är det hjälpsamt att ha en strukturerad plan. Förändringsplanen innebär att du dels sätter upp mål för dig själv, dels planerar in vad du ska göra för att närma dig dessa mål steg för steg.

Självkänsla har att göra med både kropp och själ – såväl tankar och känslor som beteende och fysiska reaktioner. I detta avsnitt får du analysera din självkänsla för att få förståelse för den onda cirkel som skapar en låg självkänsla och det arbete som är nödvändigt för att åstadkomma en positiv och varaktig förändring.

Här får du hjälp att ta reda på mer om dig själv genom att hitta svar på frågor som: Vad vill jag? Varför gör jag det här? Vad är viktigt för mig? Är jag på rätt spår? Dina svar hjälper dig ta ut en riktning i livet, något som kan göra det enklare för dig att i vardagen göra val och ta beslut som hjälper dig leva på ett sätt som främjar ditt mående.

Här får du lära dig mer om tankar, vad de fyller för funktion och vilken kontroll du har över dina tankar.

Hjärnan påverkas av allt vi gör, tänker och känner. Signaler och kopplingarna mellan olika nervceller gör i sin tur att tankar, känslor och beteenden blir starkare eller svagare. I detta avsnitt tränar upp några av de kopplingar som ofta blir åsidosatta och ”otränade”, t.ex din förmåga att se det positiva i dig själv.

Hur vi tänker har ett nära samband med kroppsliga reaktioner och våra känslor. I den här övningen får du hjälp att systematiskt granska och bemöta negativa automatiska tankar, s.k. tankefällor.

Våra personliga regler bestämmer vad vi väntar oss av oss själva – hur duktiga, vänliga och snälla vi borde vara, vad vi anser är en nivå för att duga. I detta verktyg får du arbeta med att titta på just dina regler, och skapa nya som ger dig större handlingsutrymme och möjlighet att vara den du vill vara.

Har du svårt att säga nej? Tar du ofta på dig saker för att andra ber dig eller känner du dig besvärad av att du anpassar dig till andra mer än du egentligen vill? Då kan övningarna i detta avsnitt hjälpa!

Här får du träna dig i fokuserad uppmärksamhet och att i högre grad vara närvarande i nuet, något som gör det lättare att varva ned och stressa av, bryta automatiska negativa tankemönster och att inte dras med i negativa känslor.

Vad behöver du tänka på för att motverka bakslag och återfall framåt i ditt liv?  I denna sista del av programmet får du hjälp att lägga upp en plan för hur du ska hantera de situationer som är kritiska och hur du ska göra för att komma tillbaka efter ett bakslag.

Behandlarstöd

Forskning har visat att terapi på nätet, i form av terapiprogram, är lika effektivt som ansikte-mot-ansikte behandling för specifika problem. För att få bästa möjliga resultat erbjuder vi terapiprogram med stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Boka tid

Om du är intresserad av att gå ett terapiprogram kan du boka en tid för bedömning eller kontakta oss om du har frågor.

Dela denna sida: