fbpx
Förstå och hantera dina sexuella problem
#

Upplever du oro, ångest, stress eller nedstämdhet kopplat till ditt sexuella fungerande? Känner du att dina sexuella problem påverkar samlivet med din partner på ett negativt sätt? Har du återkommande orostankar, brist på lust eller prestationsångest i sexuella sammanhang?

”Förstå och hantera dina sexuella problem” är till för dig som, vare sig du har en partner eller inte, vill hitta nya sätt att kommunicera dina sexuella behov och kunna hantera oro och andra besvär i sexuella situationer.

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.

När du anmält dig kommer du att få göra en s.k. screening, så att våra behandlare inför gruppstart kan bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och så att du kan utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen.

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Innehållet under de fyra träffarna utgår ifrån ett psykosexuellt perspektiv, d.v.s. hur det psykiska, det mentala och det fysiska samverkar och hur det samspelar med det sociala och de normer vi har omkring oss.

Under första träffen lär vi oss mer om sexologi och hur vanliga normer påverkar vår sexualitet och hur de kan inverka på vår psykiska hälsa.

Under andra träffen tar vi en närmare titt på vad ett sexologiskt problem är, med förklaring/beskrivning av vanliga problem.

Under tredje träffen pratar vi om onani och hur känslor av skuld och skam kan påverka vår sexualitet. Vi tittar närmare på hur vi kan uttrycka våra behov och hitta våra ”ja”, ”nej” – och ”kanske”.

Fjärde och sista träffen ägnar vi åt vår psykosexuella utveckling utifrån ett livsloppsperspektiv och går igenom exempel på sexologiska problem kopplat till olika tider i livet.

Under gruppens gång kommer vi inte att gå in på eller kunna svara på mer avancerade anatomiska eller medicinska frågor, och vi kommer heller inte prata om olika tekniker.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera screeningformulär.  Du behöver svara så snart du kan så att våra behandlare hinner bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har inför gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du kan jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan du, om du vill, arbeta med hemuppgifter som introduceras under träffarna. När du anmäler dig anger du om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Torsdag 18/11. De andra gruppträffarna är den 25/11, 2/12 och 9/12.

Torsdagar kl. 18.00-19.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Anna Linde, utbildad socionom, kurator och sexolog.

Med på träffarna är även legitimerad psykoterapeut Irja Gleby. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under om oss. 

Related Posts