Förstå & hantera dina känslor
#

Förstå och hantera dina känslor

Upplever du att känslor gör ont, att du har lätt att älta det som varit och att du har lätt att drunkna i känslor och ta dem som sanningar i stället för signaler? Du kanske upplever att din omgivning inte uppskattar när du ger uttryck för dina känslor eller försöker undvika vissa känslor för att de gör livet och vardagen komplicerad.

Det här programmet är till för dig som ofta fastnar i starka och svårreglerade känslor och upplever att de ställer till det för dig i vardagen, till exempel vad gäller relationer, arbetslivet och ditt allmänna mående. Syftet med träffarna är att du ska få en ökad förståelse för dina känslors roll och inverkan på ditt liv och lära dig olika strategier för att hantera och uttrycka känslor på sätt som leder till ett bättre mående.

Läs mer om upplägget under Fördjupad information.

Så här går programmet till

Programmet är en fyra veckors korttidsbehandling för dig som har mildare psykiska besvär.

  • Din medverkan är kostnadsfri och sker online via videosamtal.
  • Veckodag och tid: Måndagar kl. 19.00-20.00
  • Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna.
  • Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle.
  • Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.
  • Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program samtidigt, du kan endast delta i ett. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i programmet

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en så kallad screening. Detta görs för att våra behandlare inför uppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista träffen. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

För att skydda din rätt till god och kvalitativ vård, så journalförs din medverkan. Därför behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID när du anmält dig. Pratamera.nu är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och hos oss får du psykoterapi på samma nivå som du skulle få på din vårdcentral, det vill säga på primärvårdsnivå. 

Medverkande

Bild på Kristina Nygaard
Kristina Nygaard
leg. psykoterapeut

Träffarna leds av Kristina Nygaard, legitimerad psykoterapeut. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på dina hemuppgifter . Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället utgår vi ifrån frågan ”Varför är det så svårt med känslor?”. Vi bekantar vi oss med våra vanligaste känslor, deras egenskaper och funktioner och tittar närmare på känslomässiga upplevelser.

Under andra tillfället fördjupar vi oss i vad vi menar med känslor och hur olika personer kan vara olika känsliga. Vi går igenom invalidering och lidande och gör en övning i känslospaning.

Tredje tillfället fokuserar vi på hur hjärnan fungerar och hur vi kan reglera känslor och bli känslomässigt medvetna. Vi går också igenom olika strategier för att hantera känslor, som validering och självvalidering, och gör en övning om att ”kolla fakta”.

Fjärde tillfället ägnar vi åt fler strategier för att hantera känslor och fördjupar oss bland annat i självbild, självkänsla, sårbarhet och att reglera känslor med kroppen.

 

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en så kallad screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under programmets gång. Detta för att du ska kunna fokusera helt på programmet och hemuppgifterna du får. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Startdatum:
Måndag den 7/11,  kl. 19.00-20.00

De följande träffarna:
14/11, 21/11, 28/11

Plats:
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Se i efterhand:
Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Deltagandet är kostnadsfritt.

DELTA I ETT AV VÅRA PROGRAM ONLINE

Hos oss har du möjlighet att vara med i ett program där du får kunskap och praktiska strategier för att förebygga och hantera nedstämdhet, depression, oro, ångest, svåra känslor, grubbel, ältande och andra former av psykisk ohälsa som hindrar dig i din vardag.

Related Posts