Förstå & hantera dina känslor
#

Upplever du att känslor gör ont, att du har lätt att älta det som varit och att du har lätt att drunkna i känslor och ta dem som sanningar i stället för signaler? Du kanske upplever att din omgivning inte uppskattar när du ger uttryck för dina känslor eller försöker undvika vissa känslor för att de gör livet och vardagen komplicerad.

Den här gruppen är till för dig som ofta fastnar i starka och svårreglerade känslor och upplever att de ställer till det för dig i vardagen, t.ex vad gäller relationer, arbetslivet och ditt allmänna mående. Syftet med gruppträffarna är att du ska få en ökad förståelse för dina känslors roll och inverkan på ditt liv och lära dig olika strategier för att hantera och uttrycka känslor på sätt som leder till ett bättre mående.

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.

När du anmält dig kommer du att få göra en s.k. screening, så att våra behandlare inför gruppstart kan bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och så att du kan utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen.

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första tillfället utgår vi ifrån frågan ”Varför är det så svårt med känslor?”. Vi bekantar vi oss med våra vanligaste känslor, deras egenskaper och funktioner och tittar närmare på känslomässiga upplevelser.

Under andra tillfället fördjupar vi oss i vad vi menar med känslor och hur olika personer kan vara olika känsliga. Vi går igenom invalidering och lidande och gör en övning i känslospaning.

Tredje tillfället fokuserar vi på hur hjärnan fungerar och hur vi kan reglera känslor och bli känslomässigt medvetna. Vi går också igenom olika strategier för att hantera känslor, som validering och självvalidering, och gör en övning om att ”kolla fakta”.

Fjärde tillfället ägnar vi åt fler strategier för att hantera känslor och fördjupar oss i bl.a självbild, självkänsla, sårbarhet och att reglera känslor med kroppen.

 

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Måndag den 14/2. De andra gruppträffarna är den 21/2, 28/2 och 7/3.

Måndagar kl. 19.00-20.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Annette NilssonTräffarna leds av Annette Nilsson, legitimerad psykoterapeut.

Anna LindeMed på träffarna är även kurator Anna Linde.
De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Nästa planerade uppstart av ”Förstå och hantera dina känslor” är måndag 21/3.
Anmälan öppnar 28/2 på www.pratamera.nu/grupper .

Related Posts