fbpx

FAKTA OCH RÅD

Vi erbjuder texter och filmer om de vanligaste psykiska besvären och konkreta självhjälpsråd utifrån KBT. Vår förhoppning är att du med hjälp av detta får kunskap och verktyg för att hantera dina problem.
AGORAFOBI
Agorafobi kallas också för torgskräck, och är en rädsla kopplad till panikattacker.
DEPRESSION
Depression, en svårare och mer långvarig variant av nedstämdhet, är en av de mest vanliga psykiska besvären.
FOBI (Specifik fobi)
Specifik fobi, som brukar kallas bara för fobi, är en rädsla för en specifik situation eller sak, som sprutor eller spindlar.
GENERALISERAD ÅNGESTSYNDROM
GAD som det förkortas, innebär att du har en ständig oro över de mesta vanliga sakerna i livet.
HÄLSOÅNGEST
Hälsoångest innebär att du har en rädsla för att vara eller bli sjuk, och kallades tidigare för hypokondri.
PANIKATTACK
En panikattack är en väldigt obehagligt upplevelse med många kroppsliga symptom, som ofta slår till helt oväntat.
PANIKSYNDROM (PANIKÅNGEST)
Panikångest som det kallas, innebär en rädsla för att få panikattacker, vilket kan få stora konsekvenser i ditt liv.
POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM (PTSD)
PTSD är förknippat med någon form av trauma, en hotfull händelse, som du upplevt och som inte gått över.
SJÄLVKÄNSLA
Låg självkänsla är vanligt förekommande och innebär en risk för att utveckla olika former av psykisk ohälsa.
SJÄLVMORDSTANKAR
Tankar på att inte vilja leva är vanligt och oftast ofarligt. Det brukar vara sammankopplat med depression.
SOCIAL ÅNGEST
Social fobi som det tidigare kallades, innebär en rädsla för att göra bort sig och bli kritiskt granskad av andra människor.
STRESS
Långvarig stress har en farlig inverkan på oss , både fysiskt och psykiskt, och kan leda till utmattningssyndrom.
SÖMNBESVÄR
Insomni är en av de vanligaste varianterna av sömnproblem och påverkar oss på många olika plan.
TVÅNGSYNDROM
En åkomma som bygger på tankar och handlingar som vi inte vill tänka eller utföra, men känner oss tvungna att göra.
UTMATTNINGSYNDROM
Information om utmattningssyndrom, det som brukar kallas "utbrändhet" eller att "gå in i väggen", som uppstår när kroppen utsatts för långvarig stress.