fbpx

Vi hjälper dig

Våra legitimerade psykologer, psykoterapeuter, läkare och kuratorer har lång erfarenhet av primärvård och psykiatri och när de inte arbetar på Pratamera så hjälper de människor inom den traditionella hälso- och sjukvården i Sverige.
VÅRA BEHANDLARE
Porträttbild på Karin Jarenfors
Karin Jarenfors

Karin är legitimerad psykolog med erfarenhet av att bedöma och behandla merparten av tillstånd inom psykisk ohälsa. Hon har tidigare arbetat på barn- och ungdomspsykiatrin med differentialdiagnostiska bedömningar, KBT-behandlingar (kognitiv beteendeterapi), neuropsykiatriska utredningar, föräldrastöd och social färdighetsträning för ungdomar med autism.

Karin tar emot samtal på svenska och engelska.

Porträtt bild på Anna Trulsson
Anna Trulsson

Anna är legitimerad psykolog med erfarenhet från primärvården där hon behandlat olika typer av psykisk ohälsa såsom OCD, paniksyndrom, social ångest, paniksyndrom, fobier, depression, stress, oro, ätstörningar, sömnsvårigheter och självkänsla. Anna utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt mindfulness och har erfarenhet av att möta både vuxna och barn i äldre tonåren.

Anna tar emot samtal på svenska och engelska.

Porträttbild på Barbara Ilyés
Barbara Ilyés

Barbara är legitimerad psykolog och har erfarenhet från arbete med ångestrelaterade tillstånd inom primärvården samt arbetat med beteendemedicinska insatser med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MBSR (Mindfulness-Baserad Stress Reduktion) och TA (Transaktionsanalys) för kronisk smärta, depression, ångest, stress, perfektionism och självkänsla inom specialistvården. Hon har även erfarenhet med KBT och ERP (exponering och responsprevention) för tvångssyndrom och hälsoångest både individuellt och på gruppnivå från vuxenpsykiatrin.

Barbara tar emot samtal på svenska, engelska och ungerska.

Porträttbild på Gunilla Holmblom
Gunilla Holmblom

Gunilla är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla merparten av tillstånd inom psykisk ohälsa. Hon har erfarenhet av specialistvård (habilitering) med behandlingsinriktning KBT (Kognitiv beteendeterapi), IBT (Intensiv Beteendeterapi) och TBA (Tillämpad Beteendeanalys). Gunilla har även erfarenhet av behandling vid NP-diagnos (autism, ADHD), framför allt stress och ångest samt psykologiskt utredningsarbete; nivåbedömningar, autism och ADHD-utredningar.

Gunilla tar emot samtal på svenska och engelska.

Porträttbild Mattias Norlin
Mattias Norlin

Mattias är legitimerad psykoterapeut och har tidigare arbetat inom primärvård och vuxenpsykiatri med både individuella- och parsamtal samt med iKBT. Han har mångårig erfarenhet av bedömning och behandling av psykisk ohälsa såsom ångestsyndrom, social ångest, generaliserad ångest, OCD, depression, stress, sömnbesvär och har även vana av neuropsykiatriska utredningar. Mattias arbetar främst utifrån KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and commitment therapy), IPT (interpersonell psykoterapi) och iKBT (Internet-KBT), och har även utbildning i IBCT (Parterapi Integrative Behaviour Couple Therapy), DBT (Dialektisk beteendeterapi), PE (Prolonged Exposure) och ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy).

Mattias tar emot samtal på svenska och engelska.

Porträtt bild på Marie Louise Endre
Marie Louise Endre

Marie Louise är legitimerad psykoterapeut och socionom och har bland annat erfarenhet av arbete med ångestproblematik av olika slag, så som social fobi, generaliserat ångestsyndrom, dysmorfofobi, paniksyndrom, tvångssyndrom, ätstörning samt depression. Hon har även erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri och arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) med tillägg av Acceptance and commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT) och Metacognitive Therapy (MCT).

Marie Louise tar emot samtal på svenska och engelska.

Bild på Mathias Anundsson
Mathias Anundsson

Mathias är legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Han har tidigare arbetat inom primärvården och har mångårig erfarenhet av arbete med olika typer av psykisk ohälsa så som depression, ångestsyndrom, OCD, socialångest, fobier och paniksyndrom.

Bild på Kristina Nygaard
Kristina Nygaard

Kristina är legitimerad psykoterapeut och socionom samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Hon har tidigare arbetat med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer inom socialtjänsten samt hjälpt barn, ungdomar och familjer inom BUP. Hon har även erfarenhet från övergreppsspecifik behandling individuellt (ÖSB(i)) och i grupp utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT). Hon har arbetat med ungdomar på behandlingshem med sexuell beteendeproblematik, familjeterapi med föräldrar, familjer och nätverk till placerade ungdomar, traumafokuserad KBT, Prolonged exposure (PE) enskilt med ungdomar samt riskbedömningsutredningar utifrån ERASOR (risk för återfall i sexuell övergreppsproblematik) med ungdomar.

Bild på Eric Claesson
Eric Claesson

Eric är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Han har tidigare arbetat inom Habiliteringen, Ätstörningsmottagning och primärvården och han har även egen erfarenhet från idrottsvärlden och arbetar med klinter inom idrott. Eric arbetar främst utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men är även utbildad i psykodynamisk terapi (PDT).

Eric tar emot samtal på svenska och engelska.

Porträtt bild på Catarina Ekström
Catarina Ekström

Catarina är legitimerad psykoterapeut, certifierad schematerapeut och legitimerad hälso-och sjukvårdskurator. Tidigare har Catarina arbetat inom vuxenpsykiatrin med bedömning och behandling av beroendesjukdom, trauma, ångest, depression, utmattning, stress, kriser och sorg, Barn och Ungdomshabilitering med familjer och par samt inom socialtjänsten och elevhälsovård med barn och ungdomar. Catarina arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), Schematerapi och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Bild på Annika Morin
Annika Morin

Annika är legitimerad psykoterapeut och har mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla merparten av tillstånd inom psykisk ohälsa, så som ångest, depression, tvång, stress, svåra livshändelser och ätstörningar. Hon har tidigare arbetat inom vuxen- och barnpsykiatrin och är van att möta barn, ungdomar och vuxna för enskild terapi, föräldrastöd eller familjesamtal. Hon tar även emot par. Annika arbetar utifrån kognitiv beteende terapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), interpersonell terapi (IPT), familjeterapi och barnpsykoterapi.

Annika tar emot samtal på svenska och engelska.

Bild på Joakim Lenndin
Joakim Lenndin

Joakim är legitimerad psykolog och arbetar utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt internetbaserad KBT (IKBT). Han har tidigare arbetat inom primärvården och är van att bedöma och behandla de flesta typer av psykisk ohälsa. 

Joakim tar emot samtal på svenska och engelska.

Erik Löfqvist
Erik Löfqvist

Erik är legitimerad läkare, inriktning allmänmedicin, ST-läkare. Han har tidigare erfarenhet från arbete på vårdcentral med samarbete med samtalsmottagningen kring psykisk ohälsa samt arbete inom sluten/öppen psykiatri. Erik tar emot samtal på svenska och engelska.

Vänligen observera att vi endast tar emot läkarbesök som gäller psykiska besvär, inte fysiska.

-
Annica Johannesson

Annica är legitimerad psykolog och har arbetat som psykolog inom primärvård på privata mottagningar och vid specialistenhet för neuropsykiatri. Hon har flera års erfarenhet av bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos vuxna och har erfarenhet av att arbeta med individer enskilt och i grupp. Hon arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) och med stödjande samtal och tar emot samtal på svenska och engelska.

Bild på Jaime Jonsson
Jaime Jonsson

Jaime är legitimerad psykolog, doktor i klinisk psykologi samt specialist i klinisk psykologi (behandling). Hon har mångårig erfarenhet av bedömning och behandling av psykisk ohälsa med samtal både på individuell nivå och gruppnivå, och har en bred kompetens inom olika terapiformer, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion-fokuserad terapi (CFT), Eye Movement Desensitisation Reprocessing Therapy (EMDR).

Jaime tar emot samtal på svenska och engelska.

Bild på Mimmi Lange
Mimmi Lange

Mimmi är legitimerad psykolog och har många års erfarenhet av bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom bland annat Primärvården, Företagshälsan och rehabilitering. Mimmi arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) med inriktning mot ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och kan ta emot samtal på både svenska och engelska.

Karolina Lindgren
Karolina Lindgren

Karolina är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av arbete kring smärta och rehabilitering i smärtteam i både privat och offentlig regi. Hon har bland annat arbetat på primärvård via vårdcentral samt egen mottagning med bedömningar och behandling samt med traumabehandling med prolonged exposure. Karolina har erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och har i grundutbildningen dynamisk inriktning.

Carina Almroth Lönnberg
Carina Almroth Lönnberg

Carina är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Hon har mångårig erfarenhet från arbete med bedömningar, behandlingar och utredningar på allmänna öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin. Carina har även erfarenhet av flertalet former av psykisk ohälsa och neuropsykiatriska tillstånd så som stress, utmattning, kriser, trauma och dissociativa tillstånd. Carina tar emot samtal på svenska och engelska.

Malte Johnsson
Malte Johnsson

Malte är leg. psykolog och har bland annat stor erfarenhet av arbete med stress och utmattning. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovård samt vårdcentral och arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) med en integrativ approach.

Malte kan ta emot samtal på svenska och engelska.

evalottie_webb
EvaLottie Larsson

EvaLottie är legitimerad psykoterapeut med inriktning på och vidareutbildning inom KBT. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av depression, stress, utmattningssyndrom, ångestsyndrom som t.ex. OCD, social ångest, specifika fobier och kriser/trauman inom både elevvård, vuxenpsykiatrin och primärvården.

Fredrika_Webb-kopiera
Fredrika Söderholm

Fredrika är legitimerad psykoterapeut med KBT-intiktning samt mindfulnessinstruktör. Hon har många års erfarenhet av bedömning, behandlande och stödjande samtal, främst från primärvård men även från gymnasieskola och med relationsvåld. Hon är van att arbeta med många olika former av psykisk ohälsa såsom ångest -stress- och utmattningstillstånd, depression, sömnproblem, trauma, kris, sorg, ensamhet m.m.

Porträttbild David Nicolaidis
David Nicolaidis

David är legitimerad psykolog med utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). David har erfarenhet av bedömningar, utredningar och behandlingar inom psykiatrin samt att arbeta med flertalet former av psykisk ohälsa. David kan erbjuda behandling på både svenska och engelska.

Rakel_Bakgrund
Rakel Claesson

Rakel är legitimerad psykolog och har tidigare erfarenhet inom primärvård och psykiatri. Hon är van att göra bedömningar och behandlingar och har arbetat med de flesta typer av psykisk ohälsa men lite extra med trauma och fobier/tvång. Rakel arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) men har även utbildning och erfarenhet av att arbeta med psykodynamisk inriktad terapi (PDT). Hon kan erbjuda terapi på svenska, engelska samt franska.

Magdalena2
Magdalena Bergmann

Magdalena är legitimerad psykolog som arbetat privat, inom psykiatrin och primärvården sedan 2005. Med lång erfarenhet och kunskap av att arbeta med bedömningar, utredningar och behandlingar kan Magdalena hjälpa dig med de flesta typer av besvär.

Kan förutom svenska även ta emot besök på engelska och isländska.

Lisa
Lisa Lindblom

Lisa är legitimerad psykolog sedan 2010 med en rad erfarenheter från olika verksamheter, däribland har hon jobbat mycket med bedömningar och psykoterapi på olika hälsocentraler inom primärvården.

Kan ta förutom svenska även ta emot besök på engelska och franska.

Silan
Silan Scarlett

Legitimerad psykoterapeut (KBT) och grundutbildad socionom. Silan har en bred yrkesmässig erfarenhet och har bl.a. jobbat med familjer, föräldrastöd, barn- och ungdomar, parterapi och individuell terapi för vuxna.

Kan förutom svenska även ta emot besök på engelska och kurdiska (kurmanji).

Kristina Ahlman
Kristina Ahlman

Kristina är legitimerad psykolog med erfarenhet från barn och ungdomspsykiatri där hon arbetat med föräldrastöd, utredningar och terapier med barn och ungdomar.

Anna Linde
Anna Linde

Anna är utbildad socionom, kurator och sexolog. Hon arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och har flerårig erfarenhet från bland annat primärvården och arbete med barn och ungdomar 6–18 år. Anna ingår även i teamet som medverkar i våra gruppträffar.  

Anna tar emot samtal på svenska och engelska.

Sara Hickey
Sara Hickey

Sara är kurator med utbildning inom rådgivande psykologi och har mångårig erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, HBTQI, ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar, hedersrelaterade frågor, sex och samlevnad, barn med NPF och trots. Hon arbetar utifrån integrativa behandlingsmetoder inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och har tidigare arbetat inom ungdomsmottagning, BUP samt varit resurspedagog inom skolan. Sara ingår även i teamet som medverkar i våra gruppträffar. 

Sara tar emot samtal på svenska och engelska.

johannaN
Johanna Carlsson Jonasson

Johanna är legitimerad psykolog med erfarenhet av bedömningar, utredningar och behandlingar inom både barn- och ungdomspsykiatrin och inom vuxenpsykiatrin. Johanna arbetar framförallt med kognitiv beteendeterapi (KBT) och har kunskap och erfarenhet av att arbeta med de flesta typer av psykisk ohälsa.

Merhdad2
Mehrdad Beigi

Mehrdad är legitimerad psykolog (KBT) och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Han har lång erfarenhet av bedömningar, utredningar och behandlingar inom psykiatrin.

Porträttbild Anna Kinnander
Anna Kinnander

Anna är legitimerad psykolog (KBT) och har arbetat med personalstöd, arbetsförmågebedömningar och terapi för vuxna. Anna har lång erfarenhet inom psykiatrin, med fokus på ätstörningar.